Bedækningsbetingelser

RISIKO:
Opstaldningen sker for ejerens egen regning og risiko. Hesselhoej.dk ApS fraskriver sig alt ansvar i tilfælde af skader, ulykker eller lign. Hoppeejer er fuldt bekendt med at hoppeejers hoppe ikke er dækket af Hesselhoej.dk ApS forsikring.

Skulle hoppen i opstaldningsperioden få brug for behandling af dyrlæge, vil Hesselhoej.dk ApS så vidt muligt indhente ejers accept inden dyrlægen tilkaldes. Viser hoppen tegn på akut livstruende sygdom eller skade, er Hesselhoej.dk ApS uanset hvad, berettiget til, at tilkalde dyrlæge med henblik på behandling af hoppen, uden ejers forudgående accept. Udgifter hertil afholdes af ejeren selv.

MANGLER:
Manglende drægtighed ved brug af sæden, eller mangler ved hoppens afkom, medfører ikke, at den anvendte sæd eller insemineringsforsøget er mangelfuldt.
Hesselhoej.dk ApS bærer ingen risiko eller ansvar for hoppens hændelige undergang, forringelse, pådragne skader eller lignende både under og efter opstaldningen, insemineringen, samt drægtigheden.

BETALINGSBETINGELSER

OBS! ”Nye avlere” skal være opmærksom på, at hvis hoppen ikke bliver drægtig i 1. insemineringsperiode, kan hoppen insemineres igen, uden at man skal betale endnu en 1. rate. (1. rate er et engangsbeløb). Dette gælder for indeværende bedækningssæson.
Betaling til Hesselhoej.dk ApS foregår via faktura til bankkonto.

Til alle priser skal lægges pris for bedækningsattest samt moms. Som udgangspunkt, skal sædbokse returneres.

PRISER FOR INSEMINERING
For hopper, der opstaldes og insemineres på Hesselhoej.dk ApS i sæsonen, er prisen 1.000 kr. + moms.

Prisen dækker follikelkontrol/scanning af æggestokke, utensilier og udstyr. Prisen er pr. hoppe og gælder for hele sæsonen 2021.

Opstaldningspris pr. dag 160,- kr. + moms. Eventuelle dyrlægebehandlinger i forbindelse med inseminering, faktureres særskilt fra Højgaard Hestehospital.

Der gives rabat på bedækningsprisen som følger:
Ved 2 egne hopper pr. sæson gives 10% rabat, som fratrækkes på 2. rate.
Ved 4 egne hopper eller mere gives 15% rabat, som fratrækkes på 2. rate.
Ved 6 egne hopper eller mere gives 20% rabat, som fratrækkes på 2. rate.
Bedækningssæsonen slutter 15. august 2021.

Hopper, der bliver insemineret første gang efter 15. juli 2021 og ikke bliver drægtige, får første rate overført til 2022.

FØRSTE RATE FORFALDER VED FØRSTE INSEMINATION. DER TILBAGEBETALES IKKE HVIS EN HINGST UDGÅR AF SÆSONEN V. F.EKS. SKADER, SYGDOM ELLER SALG, MEN MAN ER VELKOMMEN TIL AT FLYTTE SIN BEDÆKNING TIL EN ANDEN AF HESSELHOEJ.DK APS EGNE HINGSTE UDEN EKSTRA BEREGNING.

Regler og vilkår for hopper som ikke er konstateret drægtig i 2021:

Er din hoppe ikke er konstateret drægtig i 2021? og er den først startet inseminering efter d.01.07.21 har du mulighed for at flytte 1. rates beløb med videre på Hingstestation Hesselhoej.dk ApS til bedækningssæsonen 2022.

Er pågældende hingst ikke tilgængelig i bedækningssæsonen 2022, har man mulighed for at benytte en anden af de hingste, som er ejet af Hesselhoej.dk ApS.

Det er ikke muligt at få pengene udbetalt, byttet eller på anden måde refunderet.

TRANSPORTSÆD

Ønskes hoppen insemineret hjemme, kan kølesæd tilsendes eller afhentes efter nærmere aftale.

Transportsæd kan bestilles:
Mandag, onsdag, fredag og lørdag mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon (+45) 20770708


FORRETNINGSBETINGELSER FOR TRANSPORTSÆD
Alle omkostninger dvs. insemineringsomkostningerne og fragt betales af hoppeejer. Ved forsendelse af transportsæd varierer fragtomkostningerne. Dag til dag levering til adressen: 250,- kr. + moms pr. sæddosis. Kurérfragtbil (Jylland, Fyn og Sjælland): 350,- kr. + moms pr. sæddosis. (Kun i perioden 29/3 – 14/8 2021). Prisen er inkl. returnering af sædbokse til afsætningssted.

Afsætningssteder kan ses her:

Der leveres kølesæd mandag, onsdag, fredag og lørdag på faste leveringssteder i Danmark (Jylland, Fyn og Sjælland) for KUN 350,- kr. + moms pr. sæddosis. Dvs. at sæden leveres samme dag, som den er tappet. Prisen er inkl. returnering af sædbokse. Køber indestår for at sædleverancen ikke anvendes til videresalg.

EMBRYO TRANSFER:
Hvis hoppeejer ønsker at benytte sig af embryo transfer, skal dette meddeles ved 1. sædbestilling. Ved succesfuld skylning af flere embryoner, forfalder yderligere en 1. rate og efterfølgende en 2. rate, når rugehoppen er konstateret drægtig på 70 dage. Ved nedfrysning af embryoner forfalder både 1. og 2. rate. Det er hoppeejers pligt at dokumentere alle skylninger uanset resultat.

Tilmeld vores avlerklubTILMELD DIG HER